Lọc sản phẩm

Nhà cung cấp
Giá
Màu sắc
Kích thước
Tags

Dây Ruy Băng Kim Tuyến

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Ruy băng kim tuyến 0,5 cm, màu vàng - Mã RB05V1
  15,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RB05V1-1

  Ruy băng kim tuyến 0,5 cm, màu vàng - Mã RB05V1: (còn gọi là ruy băng 0,5 phân, 0,5p, có bề rộng 0,5 cm)Ruy băng kim tuyến 5 li: 15.000/cuộn.Mua từ10 – 99 cuộn: 12.000vnđ /1 cuộnMua từ 100 - 499 cuộn: 10.000vnđ /1 cuộnMua trên 1000 cuộn: 9.000vnđ /1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 0,5 cm màu bạc - Mã RB05B1
  15,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RB05B1-1

  Ruy băng kim tuyến 0,5 cm màu bạc - Mã RB05B1: (còn gọi là ruy băng 0,5 phân, 0,5p, có bề rộng 0,5 cm)Ruy băng kim tuyến 5 li: 15.000/cuộn.Mua từ10 – 99 cuộn: 12.000vnđ /1 cuộnMua từ 100 - 499 cuộn: 10.000vnđ /1 cuộnMua trên 1000 cuộn: 9.000vnđ /1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 0,5 cm màu xanh lá nhạt - Mã RB05XLN1
  15,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RB05XLN1-1

  Ruy băng kim tuyến 0,5 cm màu xanh lá nhạt - Mã RB05XLN1: (còn gọi là ruy băng 0,5 phân, 0,5p, có bề rộng 0,5 cm)Ruy băng kim tuyến 5 li: 15.000/cuộn.Mua từ10 – 99 cuộn: 12.000vnđ /1 cuộnMua từ 100 - 499 cuộn: 10.000vnđ /1 cuộnMua trên 1000 cuộn: 9.000vnđ /1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 1 cm màu bạc - Mã RB1B1
  25,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RB1B1-1

  Ruy băng kim tuyến 1 cm màu bạc - Mã RB1B1: (còn gọi là ruy băng 1 phân, 1p, có bề rộng 1 cm)Giá bán lẻ: 25.000/cuộn.Mua trên 10 cuộn: 20.000vnđ /1 cuộn Mua trên 100 cuộn: 15.000vnđ /1 cuộnMua trên 1000 cuộn: 12.000vnđ /1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 1 cm màu vàng - Mã RB1V1
  25,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RB1V1-1

  Ruy băng kim tuyến 1 cm màu vàng - Mã RB1V1: (còn gọi là ruy băng 1 phân, 1p, có bề rộng 1 cm)Giá bán lẻ: 25.000/cuộn.Mua trên 10 cuộn: 20.000vnđ /1 cuộn Mua trên 100 cuộn: 15.000vnđ /1 cuộnMua trên 1000 cuộn: 12.000vnđ /1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 1 cm màu xanh lá - Mã RB1XL1
  25,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RB1XL1-1

  Ruy băng kim tuyến 1 cm màu xanh lá - Mã RB1XL1: (còn gọi là ruy băng 1 phân, 1p, có bề rộng 1 cm)Giá bán lẻ: 25.000/cuộn.Mua trên 10 cuộn: 20.000vnđ /1 cuộn Mua trên 100 cuộn: 15.000vnđ /1 cuộnMua trên 1000 cuộn: 12.000vnđ /1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 2cm màu bạc - Mã RBKT2B
  40,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RBKT2B-1

  Ruy băng kim tuyến 2 cm, màu bạc: (còn gọi là ruy băng 2 phân, 2p, có bề rộng 2 cm)Gía bán lẻ: 40.000/cuộn.Mua từ 10 - 99 cuộn: 35.000 vnđ/cuộnMua từ 100 - 499 cuộn: 30.000/1 cuộnMua từ 500 - 999 cuộn: 25.000/1 cuộnMua trên 1000 cuộn: 22.000/1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 2cm màu đỏ 1,loại tốt - Mã RBKT2ĐT1
  40,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RBKT2ĐT1-1

  Ruy băng kim tuyến 2cm màu đỏ 1,loại tốt - Mã RBKT2ĐT1Ruy băng kim tuyến 2cm màu đỏ 1,loại tốt - Mã RBKT2ĐT1: (còn gọi là ruy băng 2 phân, 2p, có bề rộng 2 cm)Gía bán lẻ: 40.000/cuộn. Mua từ 10 - 99 cuộn: 35.000 vnđ/cuộn Mua từ 100 - 499 cuộn: 30.000/1 cuộn Mua từ 500 - 999 cuộn: 25.000/1 cuộn Mua trên 1000 cuộn: 22.000/1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 2cm màu hồng đậm - Mã RBKT2HĐ
  40,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RBKT2HĐ-1

  Ruy băng kim tuyến 2 cm, màu hồng đậm, loại thường:(còn gọi là ruy băng kim tuyến hồng 2 phân, 2 p, có bề rộng 2 cm)1 cuộn 20 - 22 métGía bán lẻ: 40.000/cuộn.Mua từ 10 - 99 cuộn: 35.000 vnđ/cuộnMua từ 100 - 499 cuộn: 30.000/1 cuộnMua từ 500 - 999 cuộn: 25.000/1 cuộnMua trên 1000 cuộn: 22.000/1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 2cm màu tím 1 - Mã RBKTT1
  40,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RBKTT1-1

  Ruy băng kim tuyến 2cm màu tím 1 - Mã RBKTT1(còn gọi là ruy băng 2 phân, 2p, có bề rộng 2 cm)Gía bán lẻ: 40.000/cuộn. Mua từ 10 - 99 cuộn: 35.000 vnđ/cuộn Mua từ 100 - 499 cuộn: 30.000/1 cuộn Mua từ 500 - 999 cuộn: 25.000/1 cuộn Mua trên 1000 cuộn: 22.000/1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 2cm màu tím 2 - Mã RBKTT2
  40,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RBKTT2-1

  Ruy băng kim tuyến 2cm màu tím 2 - Mã RBKTT2Ruy băng kim tuyến 2 cm, màu tím 2: (còn gọi là ruy băng 2 phân, 2p, có bề rộng 2 cm)Gía bán lẻ: 40.000/cuộn. Mua từ 10 - 99 cuộn: 35.000 vnđ/cuộn Mua từ 100 - 499 cuộn: 30.000/1 cuộn Mua từ 500 - 999 cuộn: 25.000/1 cuộn Mua trên 1000 cuộn: 22.000/1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 2cm màu vàng - Mã RBKT2V
  30,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RBKT2V-1

  Ruy băng kim tuyến 2 cm, màu vàng: (còn gọi là ruy băng 2 phân, 2p, có bề rộng 2 cm)Gía bán lẻ: 30.000/cuộn. Mua từ 10 - 99 cuộn: 25.000 vnđ/cuộn Mua từ 100 - 499 cuộn: 22.000/1 cuộn Mua từ 500 - 999 cuộn: 20.000 vnđ/cuộn Mua trên 1000 cuộn: 18.000/1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 2cm màu xanh dương đậm - Mã RBK2XĐ1
  40,000₫
  Nhà cung cấp: Khác Mã sản phẩm: RBK2XĐ1-1

  Ruy băng kim tuyến 2cm màu xanh dương đậm - Mã RBK2XĐ1:(còn gọi là ruy băng kim tuyến 2 phân, 2 p, có bề rộng 2 cm)1 cuộn 20 - 22 métGía bán lẻ: 40.000/cuộn.Mua từ 10 - 99 cuộn: 35.000 vnđ/cuộnMua từ 100 - 499 cuộn: 30.000/1 cuộnMua từ 500 - 999 cuộn: 25.000/1 cuộnMua trên 1000 cuộn: 22.000/1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 2cm màu xanh dương nhạt - Mã RBKTXN1
  40,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RBKTXN1-1

  Ruy băng kim tuyến 2cm màu xanh dương nhạt - Mã RBKTXN1Ruy băng kim tuyến 2 cm, màu vàng: (còn gọi là ruy băng 2 phân, 2p, có bề rộng 2 cm)Gía bán lẻ: 40.000/cuộn. Mua từ 10 - 99 cuộn: 35.000 vnđ/cuộn Mua từ 100 - 499 cuộn: 30.000/1 cuộn Mua từ 500 - 999 cuộn: 25.000/1 cuộn Mua trên 1000 cuộn: 22.000/1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 2cm màu xanh lá - Mã RBXL1
  40,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RBXL1-1

  Ruy băng kim tuyến 2 cm, màu xanh lá loại thường:(còn gọi là ruy băng kim tuyến 2 phân, 2 p, có bề rộng 2 cm)1 cuộn 20 - 22 métGía bán lẻ: 40.000/cuộn.Mua từ 10 - 99 cuộn: 35.000 vnđ/cuộnMua từ 100 - 499 cuộn: 30.000/1 cuộnMua từ 500 - 999 cuộn: 25.000/1 cuộnMua trên 1000 cuộn: 22.000/1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 4cm màu bạc - Mã RB4KTB
  60,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RB4KTB-1

  Ruy băng kim tuyến 4cm màu bạc  - Mã RB4KTBRuy băng kim tuyến 4 cm, màu bạc: (còn gọi là ruy băng 4 phân, 4p, có bề rộng 4 cm)1 cuộn: 60.000/ 1 cuộn 20-22 métMua từ 10 - 99 cuộn: 50.000 vnđ/1 cuộnMua từ 100 - 499 cuộn: 45.000 vnđ /1 cuộnMua trên 1000 cuộn: 35.000 vnđ /1 cuộn

 • Ruy băng kim tuyến 4cm màu vàng - Mã RB4KT
  60,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RB4KT-1

  Ruy băng kim tuyến 4cm màu vàng  - Mã RB4KTRuy băng kim tuyến 4 cm, màu vàng: (còn gọi là ruy băng 4 phân, 4p, có bề rộng 4 cm)1 cuộn:                                   60.000/ 1 cuộn 20-22 métMua từ 10 - 99 cuộn:           50.000 vnđ/1 cuộnMua từ 100 - 499 cuộn:       45.000 vnđ /1 cuộnMua trên 1000 cuộn:            35.000 vnđ /1 cuộn

 • Ruy băng sọc 3 màu kim tuyến 2,5 cm màu xanh dương nhạt 1 - Mã RBS3KTXDN1
  80,000₫
  Nhà cung cấp: Pinky Shop Mã sản phẩm: RBS3KTXDN1-1

  Ruy băng sọc 3 màu kim tuyến 2,5 cm màu xanh dương nhạt 1 - Mã RBS3KTXDN1:(còn gọi là ruy băng 2,5 phân, 2,5p, có bề rộng 2,5 cm)Gía bán lẻ: 80.000/cuộn.Mua từ 10 - 99 cuộn: 65.000 vnđ/cuộnMua từ 100 - 499 cuộn: 50.000/1 cuộnMua từ 500 - 999 cuộn: 48.000/1 cuộnMua trên 1000 cuộn: 35.000/1 cuộn

Scroll

Sản phẩm này đã hết hàng!

x

Thêm vào giỏ hàng thành công

x

Chức này cần phải cài thêm App Wishlist

x